Op welke manier beïnvloedt de gebouwde en ontworpen omgeving onze cultuur en ons perspectief op de mensen om ons heen? Met deze workshop ontdekken leerlingen dat de stad, dorp, wijk of buurt hun beeld op de wereld vormt, net zoals de ontwerpers met hun eigen wereldvisie de stad ontwerpen.

Type activiteit: workshop/entertrainment

Duur activiteit: 1/2 schooldag (3 uur max)

Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen/ 1 klas (in groter verband worden de groepen opgedeeld)

Leerniveau: havo, vwo en mbo (vanaf 14 tot en met 18 jaar)

Vak: maatschappij, algemeen vormend onderwijs, ckv

Prijs: op aanvraag

Locatie: op school

Offerte aanvragen

Omschrijving:
Met deze workshop leren leerlingen door zelf een ideale stad, wijk, buurt of straat te ontwerpen, hoe hun eigen beelden cultureel bepaald zijn. En ook, hoe de stad door specifieke culturele wensen en ideeën wordt gevormd en daarmee mensen insluit en uitsluit. Gezamenlijk zoeken de leerlingen naar oplossingen om de stad voor iedereen toegankelijk te maken.

Leerdoelen

De leerlingen leren hoe de leef- en woonomgeving ons zelfbeeld en dat van andere bepaald.

  • Kunnen identificeren welke onderdelen in de stad zij belangrijk vinden.
  • Kunnen uitleggen waarom sommige gebouwen of vormen van straatindeling andere mensen of henzelf uit de omgeving houdt.
  • Kunnen analyseren hoe je een omgeving neutraal kunt maken.
  • Kunnen reflecteren op de verschillende standpunten van medeleerlingen.
  • Samen een nieuwe ontwerp kunnen realiseren en presenteren.

Vorm: workshop | entertrainment voor leerlingen
Leren, begrijpen, onderzoeken en je perceptiekaders verbreden door te ervaren en te doen, dat blijft beter hangen. Onze workshops en evenementen noemen we daarom entertrainment. Entertrainment is een tussenvorm tussen entertainment en training/leren. Samen doen en samen leren met plezier.