Samenlevingsacademie

Begin 2024 publiceert drs. Job Gerlings zijn publicatie over de verbondenheid tussen cultuur, de kwaliteit van de ontworpen leefomgeving en hoe wij tot gedegen visievorming komen over de toekomst. Het boek is praktisch van aard met naast theoretische kaders, praktijkvoorbeelden en opdrachten om de kennis toepasbaar te maken.

Hoe bouw je nu zo, dat elke gebruiker zich prettig voelt in de straat? Een brede vraag die een gedegen onderzoek verdient. Met zijn publicatie richt Job Gerlings zich op de drieledigheid van de gebouwde omgeving: de stedelijke structuur, het individuele gebouw en de aanwezige cultuur. Alledrie hebben zij invloed op de leefbaarheid van onze woonomgeving. Aan de hand van zijn onderzoek, wil Job Gerlings zichtbaar maken hoe de verschillende wijken en gebouwen positief of negatief werken op onze leefomgeving. En daarbij laten zien hoe de aanwezige cultuur de werking van het gebouw beïnvloed.

Het boek dient als inspiratie én als praktisch doe-boek. Want geïnspireerd raken is één ding, hoe je de nieuwe ideeën in de praktijk kan brengen is uiteindelijk wat je wilt bereiken.

Binnen de Samenlevingsacademie organiseren wij dialoogtafels, workshops en cursussen die vooruitlopen op deze uitgave.

Blijf op de hoogte

Abonneer je op onze nieuwsbrief