Studiereizen en excursies

Studiereizen en excursies

Ieder jaar organiseren wij studiereizen en excursies naar manifestaties, exposities en specifieke locaties waarin de samenleving als vraagstuk vanuit verschillende disciplines wordt benaderd. Een deel van deze reizen zijn groepsreizen die wij vanuit het KaperGerlings Instituut organiseren in samenwerking met SRC Reizen. Een ander deel is maatwerk of binnenlandse dagexcursies die wij vanuit de Samenlevingsacademie organiseren.

De studiereizen en excursies hebben een leercomponent in zich, waarbij wij zorgen voor ruimte van debat en gesprek over de bezochte manifestatie of locatie. Het doel is om uit te komen tot concrete acties die kunnen worden ondernomen binnen de eigen beroepspraktijk van de deelnemers. Met ideeën die vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd.

De studiereizen

In 2021 organiseren wij een tweetal groepsreizen naar de architectuurbiënnale van Venetië 2021 vanuit het KaperGerlings Instituut in samenwerking met SRC Reizen (bekijk deze reizen hier). Deze internationale expositie heeft als onderzoeksvraag 'How Will We Live Together?' Een vraag die met de uitbraak van COVID19, de sprinkhanenplaag in Oost-Afrika en India en de sociale protesten tegen ongelijkheid en discriminatie prangender is geworden dan wij begin 2020 konden bedenken.

Mogelijk organiseren wij in het najaar van 2021 een studiereis naar de architectuurbiënnale van Chicago. Deze architectuurexpositie bekeek vraagstukken over onze leefomgeving vanuit het standpunt '...and other such stories'. Hiermee wilden de curatoren ons de wereld laten zien met een niet-westerse blik. Het thema en data voor 2021 zijn nog onbekend.

In 2022 organiseren wij vanuit KaperGerlings Instituut in ieder geval een tweetal studiereizen naar Documenta15 in Kassel in samenwerking met SRC Reizen. Deze vijfjaarlijkse kunstmanifestatie benadert sociaal-maatschappelijke vraagstukken vanuit een kunstenaarsperspectief. De 15e editie heeft als thema 'Lumbung', het Indonesische woord voor een collectief beheerde rijstschuur. De curatorgroep Ruangrupa heeft dit typische kenmerk van de Indonesische plattelandsdorpen gepakt om vanuit de kernwaarden van dit collectieve beheer te zoeken naar collectieve waarden en beheer planeet breed.

Maatwerk

De groepsreizen die wij organiseren kunnen ook als maatwerk reis worden gefaciliteerd. In dat geval gaat u op pad met een groep die u heeft samengesteld, met deskundige begeleiding vanuit de Samenlevingsacademie. Bij de maatwerkreizen kunnen wij de inhoudelijke begeleiding verzorgen (dan regelt u zelf verblijf en reis, inclusief die van de door ons aangeboden begeleiders) alsook de organisatorische reisbegeleiding op ons nemen (dit vindt dan plaats in samenwerking met SRC Reizen, waarmee uw reis dan ook onder de ANVR en het SGR vallen).

Binnenlandse studiebezoeken kunnen wij eveneens faciliteren. Hier zijn organisatie en begeleiding beiden onderdeel van het maatwerkpakket.

Over de Samenlevingsacademie

Wij vinden het belangrijk dat we samenbouwen aan een betere wereld. Waar mensen gelukkiger met elkaar samenleven en samenwerken. Waar iedereen elkaar beter begrijpt, elkaar met respect behandelt en bouwt aan een constructieve samenleving. Dit proces begint met kennis, bewustwording en inzicht hoe wij denken, voelen, handelen en samenleven.

Dat doen wij door activiteiten te organiseren voor mensen die leven met, werken met of voor, of hulp bieden aan anderen, door hen meer handvatten te geven in de vorm van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van mens, maatschappij en samenleving.

Contactinformatie

Samenlevingsacademie
Van Heemskercklaan 38, 3941 WG Doorn
0343-70 10 46
WhatsApp: Stel jouw vraag via WhatApp
info@samenlevingsacademie.nl
 
De Samenlevingsacademie is onderdeel van het KaperGerlings Instituut. Bank, KvK en BTW vallen onder het instituut:
Bank NL94.TRIO.0391.1719.92
BTW  NL856142049B01
KvK: 65512154

Algemene voorwaarden en privacy en cookiebeleid

Abonneer op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte.
Je kunt je altijd weer afmelden.

KaperGerlings Instituut

De Samenlevingsacademie is onderdeel van het KaperGerlings Instituut voor kennis, groei en ontwikkeling. Het instituut is erop gericht om mensen samen te brengen die een fascinatie hebben voor de mensen en wereld om ons heen.

Social media

    Facebook
    Twitter @samenacademie
    LinkedIn
    Youtube