leven, werken en wonen in de wereld van nu naar morgen
Culturele antropologie | Tweedaagse cursus | fysiek klassikaal
Extra informatie
Zowel interactief online als fysiek klassikaal mogelijk. Voor de klassikale fysieke cursus geldt een extra meerprijs van € 80,00 excl. btw per persoon per dag voor lunch, koffie & thee arrangement en locatiehuur.

€295,00
(Exclusief 21% BTW)
Startdatum en tijd:

Informatie of maatwerk aanvraag

DATA EN LOCATIE
Deze interactieve live online cursus bestaat uit 2 dagdelen van 2 1/2 uur. Je moet de basiscursus culturele antropologie gevolgd hebben om deze vervolgcursus te kunnen volgen.

CodeDatum en tijdVormDocent 
 1027 Vrijdag 10 en 17 december 2021, 10:00-12:30 uur  Interactief live online  Dr. Erica van der Sijpt

 

INHOUD VAN DE CURSUS
Voortbouwende op antropologische basiskennis verkent deze eendaagse verdiepende cursus het domein van ziekte en gezondheid vanuit antropologisch perspectief. De grondbeginselen en werkwijzen van de medische antropologie zullen uiteen worden gezet en als uitgangspunt dienen voor het analyseren van verschillende hedendaagse kwesties binnen de gezondheidszorg.
Drie elementen staan centraal:

 1. Het sociaal-culturele karakter van gezondheidszorg
 2. Culturele interpretaties van ziekte en gezondheid.
 3. Omgang met culturele verschillen in het proces van zorgen en medisch behandelen.

Het eerste gedeelte van de cursus geeft verdieping op het Nederlandse zorgsysteem. De docent geeft inzicht dat hoe wij onze zorg organiseren, ook een sociaal-cultureel fenomeen is. Er zal worden verkend hoe medische instanties, beleid en kennis mede cultureel bepaald zijn.

Het tweede en derde deel zijn meer gericht op de praktijk. Te beginnen met de diversiteit aan culturele ideeën en interpretaties rondom ziekte en gezondheid. Aan de hand van verschillende voorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt dat deze interpretaties – die veelal ten grondslag liggen aan menselijke gedragingen en keuzes – vaak niet overeenkomen met de visies van zorgprofessionals. Aan de hand van voorbeelden en theorie worden inzichten en ideeën bediscussieert.  Het laatste gedeelte van de cursus staat in het teken van (het verbeteren van) de omgang met culturele verschillen binnen de gezondheidszorg en de (ethische) dilemma’s die daarmee gepaard kunnen gaan.

Gedurende de cursus zal de docent rijkelijk gebruik maken van inzichten die zij opdeed tijdens haar antropologisch veldwerk in Kameroen en Roemenië, alsmede verwijzen naar relevante andere antropologische studies en projecten. De cursus is zodanig opgebouwd, dat aan de hand van de theorie en enkele voorbeelden de deelnemers in gesprek gaan over de werkpraktijk om zo de inzichten eigen en toepasbaar te maken.

Leerdoelen:

De cursus heeft tot doel deelnemers bewust te maken van de diverse culturele aspecten binnen het domein van ziekte en gezondheid, en handvatten te bieden voor het omgaan met culturele verschillen op dit gebied. Na het volgen van deze cursus kun je:

 • De belangrijkste concepten en de methodologische werkwijze van de medische antropologie benoemen
 • Het sociaal-culturele karakter van ziekte, gezondheid en gezondheidszorg duiden
 • Structurele factoren identificeren die de culturele praktijken van zorgverleners en patiënten beïnvloeden
 • Reflexief na denken over, en beter om te gaan met, culturele verschillen binnen de gezondheidszorg
 • De relevantie van medische antropologie voor het verbeteren van publieke gezondheid bepalen.

 PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Methodiek / leeractiviteiten: Interactieve presentatie, audiovisueel materiaal, discussie en groepswerk.
 • Duur van de cursus: De cursus bestaat uit 2 interactieve live online lessen van 2 1/2 uur. 
 • Studiebelasting: De studiebelasting ter voorbereiding van de lessen wordt geschat op totaal 1 uur per dagdeel.
 • Certificaat. Aan het einde van deze cursus ontvang je een certificaat. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.
 • Uitvallen les: Als een les door omstandigheden uitvalt (b.v. uitzonderlijke weersomstandigheden of ziekte docent), dan krijg je voordat de les begint bericht van de Samenlevingsacademie. De academie zorgt dat in dit geval een inhaal les gepland wordt
 • Kosten: € 295,00 excl. 21 % btw per persoon. Voor een fysieke klassikale cursus is een extra kostendekkendevan € 80,00 per persoon per dag voor lunch, koffie en thee en locatiehuur van toepassing.
 • Inbegrepen in de prijs: De cursus en certificaat.
 • Algemene voorwaarden. Voor deze cursus zijn de algemene voorwaarden van toepassing (link opent in een nieuw scherm).

DOCENT

Erica van der Sijpt

Bio van dr. Erica van der Sijpt.

Ik ben Erica van der Sijpt. Als medisch antropologe ben ik verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ik deed een promotieonderzoek naar ervaringen met zwangerschapsverlies in Kameroen en een post-doctoraal onderzoek naar reproductieve onzekerheden in Roemenië. Ik heb een rijke ervaring met het geven van onderwijs aan een gevarieerd publiek in academische en medische settings, in zowel binnen- als buitenland.

{/sliders}

Over de Samenlevingsacademie

Wij vinden het belangrijk dat we samenbouwen aan een betere wereld. Waar mensen gelukkiger met elkaar samenleven en samenwerken. Waar iedereen elkaar beter begrijpt, elkaar met respect behandelt en bouwt aan een constructieve samenleving. Dit proces begint met kennis, bewustwording en inzicht hoe wij denken, voelen, handelen en samenleven.

Dat doen wij door activiteiten te organiseren voor mensen die leven met, werken met of voor, of hulp bieden aan anderen, door hen meer handvatten te geven in de vorm van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van mens, maatschappij en samenleving.

Contactinformatie

Samenlevingsacademie
Van Heemskercklaan 38, 3941 WG Doorn
0343-70 10 46
WhatsApp: Stel jouw vraag via WhatApp
info@samenlevingsacademie.nl
 
De Samenlevingsacademie is onderdeel van het KaperGerlings Instituut. Bank, KvK en BTW vallen onder het instituut:
Bank NL94.TRIO.0391.1719.92
BTW  NL856142049B01
KvK: 65512154

Algemene voorwaarden en privacy en cookiebeleid

Abonneer op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte.
Je kunt je altijd weer afmelden.

KaperGerlings Instituut

De Samenlevingsacademie is onderdeel van het KaperGerlings Instituut voor kennis, groei en ontwikkeling. Het instituut is erop gericht om mensen samen te brengen die een fascinatie hebben voor de mensen en wereld om ons heen.