leven, werken en wonen in de wereld van nu naar morgen
Over deze cursussen

Onze antropologie cursussen helpen professionals die met hun product, dienst, beleid of managementstijl beter willen aansluiten op verschillende culturele achtergronden door gestructureerde en bruikbare handvatten te geven om (groeps)culturen beter te begrijpen. Na een basiscursus kun je verdieping zoeken in vervolgcursussen. De cursussen worden zowel fysiek klassikaal of interactief live online gegeven.

Voordelen als je bij ons studeert
  • Gedegen vakdocent ten aanzien van inhoud en didactiek en ervaring.
  • Betalen als een activiteit definitief door gaat en geen administratiekosten.
  • Kleinere groepen met meer persoonlijke ruimte voor aandacht
  • Onze deelnemers beoordelen ons met een 8,6
Professioneel cursusaanbod

Culturele antropologie

Culturele antropologie gaat over het analyseren en begrijpen van én het omgaan met mensen met andere culturele achtergronden. Dat kan te maken hebben met sociale klasse, gender, leeftijd, taal, streek of land, geloof, enzovoort. Deze cursus helpt professionals die met hun product, dienst, beleid of managementstijl beter willen aansluiten op verschillende culturele achtergronden door gestructureerde en bruikbare handvatten te geven om (groeps)culturen beter te begrijpen.

Duur: 2 dagen of 4 dagdelen, fysiek of online
Kosten: € 550,00 excl. 21 % btw

Medische antropologie | vervolgcursus

Voortbouwende op antropologische basiskennis verkent deze eendaagse verdiepende cursus het domein van ziekte en gezondheid vanuit antropologisch perspectief. De grondbeginselen en werkwijzen van de medische antropologie zullen uiteen worden gezet en als uitgangspunt dienen voor het analyseren van verschillende hedendaagse kwesties binnen de gezondheidszorg. De cursus heeft tot doel deelnemers bewust te maken van de diverse culturele aspecten binnen dit domein en handvatten te bieden voor het omgaan met culturele verschillen op dit gebied.

Duur: 1 dag of 2 dagdelen, fysiek of online
Kosten: € 300,00 excl. 21 % btw

Stedelijke antropologie | vervolgcursus

Voortbouwende op antropologische basiskennis verkent deze verdiepende cursus het domein van de stedelijke antropologie. Op welke manier vormt de bewoner en wordt deze gevormd door de stedelijke omgeving waarin zij of hij woont? Je verdiept je in de sociale relaties, het eigen maken van de woonomgeving en hoe de gebouwde omgeving en haar bewoners elkaar beïnvloeden.

Duur: 1 dag of 2 dagdelen, fysiek of online
Kosten: € 300,00 excl. 21 % btw

Docenten

Drs. Vincent den Hengst | docent

Geeft de cursussen culturele antropologie, etnografie en een deel van de stedelijke antropologie

Mijn naam is Vincent den Hengst. Ik heb een bachelor of science in culturele antropologie behaald aan de Universiteit Utrecht met als specialisaties multiculturalisme en ontwikkeling, duurzaamheid en ecologie. Daarna heb ik de masteropleiding leeronderzoek antropologie afgerond aan de universiteit Amsterdam. In de jaren na mijn opleiding heb als zelfstandige antropoloog onderzoeksopzetten geschreven voor urbane projecten, lesgegeven en enkele jaren als cultureel producent gewerkt.
Sinds mijn jeugd ben ik geïnteresseerd in de vraag waar wij mensen vandaan komen en wat ons drijft in onze beslissingen en betekenisgeving.
Naast docent antropologie bij KaperGerlings werk ik vrijwillig voor een organisatie die zich sterk maakt voor slachtoffers van sektarisch geweld en werk ik aan artikelen over het huidige politieke klimaat in Ethiopië.

Drs. Nesta Marsman | docent

Geeft de cursus culturele & corporate antropologie en interculturele competenties.

Mijn naam is Nesta Marsman.
Ik heb een master degree behaald in Science in Culture, Organization & Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam, een bachelor degree Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie bij de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor heb ik Gezondheidswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en holistische massagetherapie aan de academie HOLOS.

Ik ben iemand die graag op pad is, zowel in mijn werk als in mijn vrije tijd, op zoek naar onbekende plekken, nieuwsgierig naar mensen en hun (eigen)aardigheden. Na geruime tijd in de reiswereld, voor en met internationale gezelschappen gewerkt te hebben, volgde ik een opleiding tot holistisch massagetherapeut. Als stoelmasseur kwam ik daarna geregeld bij uiteenlopende bedrijven, waar ik werknemers uit alle mogelijke lagen onder handen nam. In hun persoonlijke verhalen vertrouwden ze mij als buitenstaander dingen toe die veel zeiden over de onderlinge communicatie en samenwerking binnen deze organisaties, maar intern vaak niet besproken werden. Mijn vragen over hoe die organisaties dan in elkaar staken leidden er uiteindelijk toe om een bachelor culturele antropologie en vervolgens de master Culture, Organisation and Management te doen. Hierin zijn mij denkkaders aangereikt om te leren kijken naar de gewoontes en gedragingen van mensen, hoe zij die gezamenlijk binnen hun (werk)kringen ontwikkelen en hoe zij zich onderling tot elkaar verhouden. De laatste jaren kon ik deze al met veel plezier toepassen bij het begeleiden van expats, in onderzoekswerk (van agrariërs tot buurtcentra), en als coördinator bij een vrijwilligersorganisatie. Ik ben daarnaast betrokken bij het beoordelen van internationale uitwisselingsprojecten voor jongeren en trainingen voor jongerenwerkers, waarbij niet-formeel leren een belangrijk onderdeel is.

Dr. Erica van der Sijpt | docent

Geeft de cursus medische antropologie

Als medisch antropologe ben ik verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb antropologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en medische antropologie aan de universiteit in Leuven. In Kameroen deed ik een promotieonderzoek naar ervaringen met zwangerschapsverlies en een post-doctoraal onderzoek naar reproductieve onzekerheden in Roemenië. In mijn loopbaan heb ik een rijke ervaring opgedaan met het geven van onderwijs aan een gevarieerd publiek in academische en medische settings, in zowel binnen- als buitenland.

Drs. Job Gerlings | docent architectuur en stedenbouw

Geeft een deel van de cursus stedelijke antropologie

Ik ben Job Gerlings, mede eigenaar van de Samenlevingsacademie en het KaperGerlings Instituut.
In mijn loopbaan ben ik gespecialiseerd in architectuur en stedenbouw, vakgebieden die worden aangevuld met sociale geografie, antropologie en sociologie. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht als kunst- en architectuurhistoricus en heb de marketingopleidingen voor NIMA A en B gevolgd. Na mijn universitaire studie heb ik jaren ervaring opgedaan in de monumentenzorg en als business consultant en marketing en communicatie voor organisaties als Landschap Erfgoed Utrecht, NIOD, Australian Trade Commission en Stichting Nederland Monumentenland. Constant staat de vraag centraal hoe de gebouwde omgeving het leven van de gebruikers en bewoners kan verrijken en hoe bewoners een wijk of gebouw eigen maken.

Over de Samenlevingsacademie

Wij vinden het belangrijk dat we samenbouwen aan een betere wereld. Waar mensen gelukkiger met elkaar samenleven en samenwerken. Waar iedereen elkaar beter begrijpt, elkaar met respect behandelt en bouwt aan een constructieve samenleving. Dit proces begint met kennis, bewustwording en inzicht hoe wij denken, voelen, handelen en samenleven.

Dat doen wij door activiteiten te organiseren voor mensen die leven met, werken met of voor, of hulp bieden aan anderen, door hen meer handvatten te geven in de vorm van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van mens, maatschappij en samenleving.

Contactinformatie

Samenlevingsacademie
Van Heemskercklaan 38, 3941 WG Doorn
0343-70 10 46
WhatsApp: Stel jouw vraag via WhatApp
info@samenlevingsacademie.nl
 
De Samenlevingsacademie is onderdeel van het KaperGerlings Instituut. Bank, KvK en BTW vallen onder het instituut:
Bank NL94.TRIO.0391.1719.92
BTW  NL856142049B01
KvK: 65512154

Algemene voorwaarden en privacy en cookiebeleid

Abonneer op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte.
Je kunt je altijd weer afmelden.

KaperGerlings Instituut

De Samenlevingsacademie is onderdeel van het KaperGerlings Instituut voor kennis, groei en ontwikkeling. Het instituut is erop gericht om mensen samen te brengen die een fascinatie hebben voor de mensen en wereld om ons heen.