De architectuurbiënnale verdient een goede voorbereiding, om te voorkomen dat je overweldigd wordt door de grote van het event. Inspiratie krijg je als je weet wat je zoekt, net zoals een goed studieparcour een stevige voorbereiding verdient. Met deze dag werken wij aan deze voorbereiding. 

Op deze dag komt de gehele groep samen om met elkaar kennis te maken, elkaars achtergrond te leren kennen en om ons gezamenlijk voor te bereiden. Aan de hand van de volgende thema's ontleedt drs. Job Gerlings de biënnale:

  • Ontwerpen vanuit een ander perspectief
  • Community living, samen leven en doen
  • Vernieuwde kijk op water
  • Techniek en materialen
  • Toekomstvisies

Samen analyseren wij welke projecten extra aandacht verdienen tijdens ons bezoek, welke vragen deze voorstudie oproept om nader te onderzoeken en wie vanuit zijn of haar vakgebied extra toelichting zou kunnen bieden op specifieke projecten.

Deze voorbereidende studiedag is inclusief koffie, thee, lunchbuffet en afsluitende borrel.