Centraal voor vandaag is de Giardini. Hier bevindt zich het eerste deel van de grote expositie van Lesley Lokko en 29 landenpaviljoens.

In het centrale paviljoen onderzoekt Lokko de mogelijkheden om inclusieve plekken te creëren én om andere ideeën op te doen aan de hand van een andere kijk op cultuur en onze samenleving. Hoe kun je andere verhalen een eigen plek geven en op welke lagen worden zij uitgesloten van de huidige ontwerppraktijk? De door haar gekozen ontwerpen en makers richten zich specifiek op het ontwerp dat een ander verhaal wil vertellen dan het westerse verhaal. Hierdoor onstaan niet alleen nieuwe ideeën, ook een ander toekomstperspectief op een gezamenlijke wereld. 

De landenpaviljoens brengen andere vraagstukken en oplossingen naar voren die dichterbij de voor ons bekende architectuur liggen. Deze exposities laten zien hoeveel stappen genomen en bruggen geslagen moeten worden om op microniveau ideële doelen te bereiken, op welke manier specifieke groepen worden uitgesloten, bewust en onbewust en kijken vooral naar ons bouwmateriaal en nieuwe oplossingen.

Gedurende deze dag volgen wij een door de biënnale georganiseerde workshop en ’s avonds voor het eten ronden wij de dag af met een uurtje reflectie in ons hotel.