leven, werken en wonen in de wereld van nu naar morgen
Maatwerk cursus antropologie

  Inhoud

Wat leert u in onze basismodule?
In onze cursus culturele antropologie krijgt u belangrijke antropologische thema’s uitgelegd, zoals cultuur en samenleving, verwantschap, etniciteit, religie en rituelen en globalisering. Daarnaast komen de ontwikkeling van het vakgebied en de theorieën aan de orde. De modules antropologie zijn geschikt voor persoonlijke ontwikkeling en verdieping, maar ook op professioneel vlak interessant. Om weer met de ogen van een buitenstaander naar je eigen cultuur of die van anderen te kunnen kijken en die beter te begrijpen. Om het vertrouwde vreemd te maken en het vreemde vertrouwt.

Voor wie zijn deze modules geschikt?
De modules antropologie zijn geschikt voor zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling en verdieping. Denk daarbij bijvoorbeeld aan professionals die werkzaam zijn in het welzijnswerk, gezondheidszorg, beleidsmakers, politici, human resource medewerkers, managers alsook binnen een zakelijke markt die veel te maken heeft met verschillende culturen zoals expats of handelaren.

Waar gaat de culturele antropologie over?
Hoe vormt cultuur mensen en hoe vormen mensen cultuur? Dit is de centrale vraag die antropologen stellen. Wat mensen op de ene plek normaal vinden, vinden ze ergens anders heel bizar. Hoe komt dat?
Culturele antropologie houdt zich bezig met het onderzoek naar de verscheidenheid van menselijke culturen en samenlevingsvormen, hun ontwikkeling en onderling contact. Antropologen bestuderen feitelijk alles waar mensen zijn en waar dus cultuur is. Dat kan de economie zijn, verwantschapspatronen, huwelijksregels, politiek leiderschap, religieuze denkbeelden, rituelen, normen- en waardensystemen, staatsvormen, man-vrouw verhoudingen etc. En omdat cultuur overal is, doen antropologen ook overal onderzoek: dat kan zijn onder een groep hangjongeren op de hoek, maar ook in een andere samenleving aan de andere kant van de wereld.
Antropologen doen onderzoek naar hoe (groepen) mensen hun dagelijks leven vormgeven. Ze kijken naar hoe mensen zich gedragen én naar hoe ze denken en hun leefwereld interpreteren: denken & doen komt namelijk lang niet altijd met elkaar overeen. Op basis daarvan doen antropologen uitspraken over hoe een cultuur gevormd is en zich ontwikkelt. Wat is gepast gedrag en wat niet? Dat kan binnen een familie zijn, binnen een bevolkings- of beroepsgroep, etnische groep, woonwijk, klasse of natie. Wat vinden we gewoon en wat vinden we raar? En wat betekent dat dan? De uitkomsten van antropologisch onderzoek dragen bij tot onze kennis van het menselijk bestaan in het algemeen. En het geeft een beter begrip van zaken die in onze eigen samenleving spelen en kan bijdragen aan beter onderling begrip van verschillende bevolkingsgroepen.

Wat zijn de vervolgmogelijkheden?
Na de basismodule kunt u kiezen uit verschillende verdiepingsmodules. Dat kan verschillen per branche. We hebben een aantal antropologie docenten die gespecialiseerd zijn op diverse gebieden, b.v. organisatie, interculturele communicatie, specifieke gebieden of bevolkingsgroepen. Het is wel belangrijk om eerst een basismodule te volgen om de antropologie als wetenschap met begrippen en methodieken te begrijpen.

  Studievormen, methodiek, literatuur

Groepsgrootte Maximaal rond 10 personen. Individueel is ook mogelijk.
Online studieomgeving: Bij deze cursus wordt gebruikt gemaakt van een online studieomgeving. Iedere student krijg toegang tot onze online studie omgeving. Daarin staan de te bestuderen stof, begrippenlijsten, extra (digitale) literatuuropdrachten en optioneel ook toetsingsmogelijkheden zodat de student zich kan voorbereiden en verdieping kan vinden.
Methodiek: Voor uw organisatie of bedrijf bieden we ook maatwerk trainingen, cursussen en cursustrajecten aan in heel Nederland, maar ook eventueel in het buitenland en meertalig. U kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om een aantal medewerkers te laten inschrijven bij onze open inschrijvingen. Onze activiteiten zijn een combinatie van fysieke lessen en onze speciale gekoppelde online leeromgeving met leerplan, lesstof, verdiepend materiaal, opdrachten, doelstellingen, testen en eventueel een discussie platform.
Docenten:

We werken samen met een team vakkundige en didactische vaardige antropologie docenten die op een gemoedelijke, enthousiaste en gedreven manier kwalitatief hoogwaardige lessen kunnen geven. De antropologie docenten zijn universitair geschoold.
Wij vinden het belangrijk dat onze docenten hun lesstof in de diepte beheersen, op een begrijpbare en gestructureerde manier de lesstof kunnen overbrengen en dat zij verbanden leggen. Zo kan de cursist de materie beter plaatsen in een specifieke context. Voor iedereen die met of voor ons werkt verwachten we dat ze bijdragen aan een prettige groepssfeer met aandacht en respect voor ieder individu.

Deze cursus kan gegeven worden als groepscursus of als individuele cursus, flexibel in het aantal dagen of dagdelen, op uw locatie of op een externe trainingslocatie overal in Nederland

Meerdaagse groepscursus standaard: 

De standaard groepscursus antropologie-basis telt 10 lesuren die verdeeld zijn over 2 tot 5 dagen.
De lessen zijn opgebouwd uit theorie en praktijkvoorbeelden uit het boek Sociale & culturele Antropologie door John Monaghan en Peter Just.

Individuele cursus:
De standaard cursus antropologie-basis telt 10 lesuren die verdeeld zijn over 2 tot 5 dagen. De inhoud wordt vooraf met u afgestemd. Natuurlijk kan het studieparcours aangepast worden.
Eendaagse groepscursus standaard:

De eendaagse groepscursus antropologie-basis bevat alleen de theoretische uitzeenzetting van het vakgebied. De casussen functioneren als praktijkvoorbeelden, tijdens de cursus wordt geen discussie gevoerd over deze voorbeelden. 
De cursisten kunnen ook bij deze vorm de les voorbereiden of nalezen in de online leeromgeving en opdrachten maken.

Kosten en extra informatie

Kosten: Op aanvraag
Certificaat: Na afloop krijgt iedere cursist gratis een certificaat van deelname waar een overzicht van de gevolgde stof, de resultaten van de tests en het aantal gevolgde sessies op staan.
Factuur: Voor deelname ontvangt u van ons een factuur. Voor onze maatwerk trainingen en cursussen geldt een betalingstermijn van 14 dagen. De betaling van de factuur dient wel ten alle tijde voldaan te zijn voor aanvang van de eerst geplande les van de cursus..
Algemene voorwaarden: Voor deze leergang zijn de algemene voorwaarden van toepassing (link opent in een nieuw scherm).

Over de Samenlevingsacademie

Wij vinden het belangrijk dat we samenbouwen aan een betere wereld. Waar mensen gelukkiger met elkaar samenleven en samenwerken. Waar iedereen elkaar beter begrijpt, elkaar met respect behandelt en bouwt aan een constructieve samenleving. Dit proces begint met kennis, bewustwording en inzicht hoe wij denken, voelen, handelen en samenleven.

Dat doen wij door activiteiten te organiseren voor mensen die leven met, werken met of voor, of hulp bieden aan anderen, door hen meer handvatten te geven in de vorm van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van mens, maatschappij en samenleving.

Contactinformatie

Samenlevingsacademie
Van Heemskercklaan 38, 3941 WG Doorn
0343-70 10 46
WhatsApp: Stel jouw vraag via WhatApp
info@samenlevingsacademie.nl
 
De Samenlevingsacademie is onderdeel van het KaperGerlings Instituut. Bank, KvK en BTW vallen onder het instituut:
Bank NL94.TRIO.0391.1719.92
BTW  NL856142049B01
KvK: 65512154

Algemene voorwaarden en privacy en cookiebeleid

Abonneer op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte.
Je kunt je altijd weer afmelden.

KaperGerlings Instituut

De Samenlevingsacademie is onderdeel van het KaperGerlings Instituut voor kennis, groei en ontwikkeling. Het instituut is erop gericht om mensen samen te brengen die een fascinatie hebben voor de mensen en wereld om ons heen.