Symptoombestrijding. De echte oplossing ligt dieper en wordt niet genoemd.

Met pijn zie ik de laatste maanden het debat tussen verschillende partijen feller worden. Van debat kunnen we niet meer spreken en het draait hier alleen nog om gelijk krijgen, desnoods met dreiging, geweld of treiterijen. Terugkeren naar het gesprek en het vinden van gedeelde waarden levert meer op, op de langere termijn.

Soms is een fysieke uitlaatklep noodzakelijk om alle opgekropte frustraties kwijt te kunnen. Denk dan aan een sport, waarmee eigen spanningen om worden gezet in fysieke beweging. Of inderdaad demonstreren op straat, waardoor jouw vraagstuk zichtbaar wordt. Maar uiteindelijk is de kans klein dat je jouw zin gaat krijgen door puur en alleen jouw pijn te demonstreren.

En dat wordt de laatste maanden zichtbaar. De oproep om specifieke woorden niet meer te gebruiken, bepaalde beelden weg te halen of producten te verbieden. Dit zijn symptoombestrijdingen die meer weerstand oproepen dan het beoogde effect bereiken.

In de Samenlevingsacademie is de grootste vraag: hoe kunnen wij een betere samenleving creëren? En telkens komt opnieuw naar boven dat het hier niet draait om een specifiek standpunt. Het gaat om het gesprek, het vinden van gedeelde waarden, het begrijpen van elkaars cultuur en leefomgeving en het vinden en inzetten van overeenkomsten. Juist door het vinden van deze overeenkomsten, begrip voor de andere visie, beleving, waarden en normen, zorgen wij voor een inclusieve samenleving.

Het veranderen van woorden verandert niet de machtsongelijkheid, maar verhult deze nog verder. Het verwijderen van de beelden verwijdert niet de geschiedenis, maar zorgt wel dat de pijn uit het verleden onzichtbaar wordt. Een discussie om gelijk te krijgen, doet geen recht aan de waarden die jij wilt overbrengen.

Vind de gezamenlijke culturele waarden, bereik overeenstemming over ethische vraagstukken van goed en kwaad, benoem de pijn vanuit het verleden en laat het heden herhaling voorkomen. Wij hebben niet de oplossing voor de maatschappelijke problemen, wel de tools om jou te helpen om de ander te begrijpen, onze woonomgeving te doorgronden en om waardevol met elkaar te praten.