Nederlanders in het verkeer

Vorige week riep een autorit van 1/2 uur bij mij veel vragen op ten aanzien van onze samenleving.

In de buurt van het station wou ik afslaan. Een automobilist die ongeduldig was links van mij die niet op de voorrangsweg staat begon over te steken. Ik wasal aan het afslaan dus hij moest midden op de weg stoppen, anders zou ik midden op de weg staan.

Bij een stoplicht werd het licht oranje toen ik onder het stoplicht doorreed. De auto achter mij nam en spurt en reed door het rood.

Bij het station kon ik net voorbij een zebrapad en fietsoversteekplaats stoppen en sloot aan bij een rij auto's voor het stoplicht. Achter mij stopte een mevrouw en liet een passagier uit. Ze stond pal compleet op het fietspad en voetgangersoversteekplaats. Een fietser kon niet oversteken en maakte een ruimte bocht en gaf aan op een nette manier dat ze de paden blokkeerde. De mevrouw in de auto trok een cynisch gezicht en stak haar middelvinger omhoog naar de fietser.

Een man met een hesje die aan de weg werkte stak een zebrapad over op een rotonde. Midden op het zebrapad ging hij stil staan en bleeft ongeveer een kwart minuut met zijn collega praten die nog op de stop stond en niet overstak. Ik wacht geduldig af en toen hij overgestoken was reed ik door. Achter mij zagik dat zijn collega die dan pas begint over te steken bijna aangereden werd door de auto achter mij.

Een voetganger stond aan de kant van de weg. Ik reed 50 in de bebouwde kom en net toen ik voorbij wou rijden begon de voetgange zo maar de straat over steken. Dat terwijl ik gewoon op een doorgaande weg reed met 50 km per uur.
Datzelfde gebeurt met 2 auto's die allemaal aanstalte maakteen om laatste moment de weg over het voetpad heen in te voegen maar uiteindelijk blijven staan omdat ik geen vaart minderde.
Tussendoor zag ik nog 2 mensen met hun telefoon bezig terwijl ze rijden en stak een fietser straks voor zich uitkijkend zonder te links of rechts te kijken gewoon over de straat over waardoor ik moest stoppen.

Bij een vrij smalle weg staan aan het begin en het einde van de weg 2 paaltjes om te voorkomen dat men hard door rijdt. Aan de andere kant van de weg staat een paaltje maar de automobilist vertikte het om te stoppen en zette een vaart in op mijn kant van de weg. Ik trapte op de rem om te stoppen om een aanrijding te voorkomen. De tweede auto achter hem reed meteen achter hem aan in plaats van te wachten.

Bij een zeer scherpe bocht niet ver voor mijn huis stond 60 kilometer als adviessnelheid aangegeven met knipperende pijlen langs de bocht. Een bocht waar veel ongelukken gebeuren.. De auto voor mij haalde een andere auto net voor de bocht met razende snelheid in. Hij kon niet zien wie aan de andere kant van de weg aan zou komen!

Voordat ik thuis ben, verleende ik voorrang aan een meisje die ook voorrang had. Ze bedankte me dat ik stop. Een positieve afsluiting van een vermoeidende reis van een half uur die nu nog een heleboel vragen bij mij oproept.