Corona – maatregelen vanuit antropologisch perspectief bekeken

Nederland krijgt geen Lock-down, tot verbazing en soms ook veroordeling van ander landen. “Hoe kan Nederland zo stom zijn?” klinkt het alom. Waarom neemt Nederland deze beslissing? In Nederland wordt er vooral opgelucht ademgehaald, “Niet alles gaat dicht.”

China, waar het coronavirus voor het eerst is geconstateerd, heeft met het stijgende aantal patiënten het land op slot gedaan, een lockdown. Het aantal doden liep als gevolg van deze maatregel snel terug volgens de media, met als kanttekening dat China niet bekend staat om de meest objectieve journalistiek. Er kunnen dus vraagtekens bij deze informatie gezet worden. Vanuit China duiken er filmpjes op met hulp kreten en kritiek op de overheid. Waarom kiest China voor een volledige afsluiting? Dat komt door de sociaal culturele achtergrond van het land. China heeft een geschiedenis van leiders met totale macht. Een lockdown wordt van bovenaf genomen en simpelweg opgelegd. Dit soort grootse beslissingen zijn voor het grote China gewoon en past bij de cultuur. Chinezen zijn het gewend. De gedachtegang hierachter is dat het collectieve belang boven het individuele belang gaat. Dat er mensen hierbij zullen sterven of hun baan kwijt raken, is een bijkomstigheid.

In de Verenigde Staten roept en spreekt president Trump het volk toe met gevoel en niet met feiten. En passant kraakt hij daarbij nog even andere landen en regeringsleiders af en benadrukt dat zijn aanpak de beste is. In de VS. is de politiek erg gekoppeld aan de president. Het volk kijkt naar hun leider. Trump is een populist die precies vertelt wat een groot gedeelte van het volk ook wil horen. Namelijk dat de Verenigde Staten de beste zijn (met op 28 maart 2020 het meeste aantal coronabesmettingen in de wereld) en dus de beste aanpak hebben. Dat deze woorden niet gebaseerd zijn op feiten is minder belangrijk. Ook dit past bij de culturele achtergrond van het land.

De explosieve uitbraak in Italië is een reflectie van de Italiaanse cultuur. Verschillende generaties wonen vaak samen en families, zoals neven, nichten, ooms en tantes, komen samen bij oma. Daarnaast wordt er als begroeting ook nog eens veel gezoend en geknuffeld. De manier voor een virus om zich lekker te kunnen verspreiden.

De verspreiding van corona in Nederland is ook voornamelijk terug te brengen naar een cultureel verschijnsel. Het carnaval in Noord-Brabant; half ontblote mensen hossen dronken en hoestend van kroeg naar kroeg. Dicht op elkaar kan het virus zich prima verspreiden. Het Limburgse carnaval is voornamelijk buiten met een jas aan en minder op elkaar gepropt in kleine ruimtes. Hier zijn ook minder slachtoffers gevallen. Vervolgens verspreid het virus zich doordat iedereen actief deelneemt aan het (sociale) leven.

Nederland is een pragmatisch  en nuchter land. De regels opgesteld door het RIVM, worden serieus genomen en verwacht wordt dat wij ze naleven. Deze informatie wordt opgesteld door professionals en is gebaseerd op feiten, hier houden wij Hollanders van. Blijf thuis, dat is alles wat er gevraagd wordt. We hoeven niet in een oorlog te vechten of ons leven te wagen, maar enkel op een hedonistische manier bank hangen en anderhalve meter afstand houden. De minister-president spreekt tijdens zijn speech ons aan op onze eigen verantwoordelijkheid. “Houd je aan de voorgeschreven regels!” Het is dan ook weer echt Nederlands om dat eerst niet serieus te nemen, maar de feiten blijven zich herhalen en dan dringt het toch door tot ons nuchtere brein.

In de supermarkten en op straat is na een aantal herhalingen via verschillende media ook de boodschap daadwerkelijk aangekomen en houden de meeste mensen zich hieraan. Dit is de Nederlandse cultuur, zoals ook vertolkt in het lied uit 1996: van Fluitsma & van Tijn, 15 miljoen mensen: “…die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarden…” Deze tekst geeft precies weer wat er bij onze nuchtere en pragmatische cultuur past. De feiten melden en de bijpassende verantwoordelijkheden bij de mensen zelf laten. In ons land werkt dit. Van bovenaf een totale lockdown? Dat past niet bij onze cultuur. Zoals in hetzelfde lied: “…die moeten niet 't keurslijf in die laat je in hun waarde..” De politici wijzen op de verantwoordelijkheid en benadrukken de verbinding met elkaar en de afhankelijkheid van elkaar. “Alleen samen kunnen we dit oplossen.” Dat is de aanpak die bij de Nederlandse cultuur hoort.

Vanuit het perspectief van onze multiculturele samenleving is er een punt dat als zorgwekkend gezien kan worden. Al een aantal weken wordt er gewaarschuwd voor het coronavirus en gevraagd om anderhalve meter afstand te bewaren. Vervolgens worden er in een talkshow op tv beelden getoond waarbij de markt in Den Haag in volle gang is en de mensen, veelal met een etnische achtergrond, gebroederlijk bijna tegen elkaar aan boodschappen doen. André Kuiper, als gast van de talkshow maakte een hele gevatte opmerking. “Deze mensen kijken niet naar de Nederlandse zenders en ze weten niet wat er speelt. Ze hebben geen weet van het gevaar voor zichzelf en de ander.” Dit laatste is een punt waar de overheid nog verbetering in kan aanbrengen, om ook deze groep bij de samenleving te betrekken. De afstandsregel is voor iedereen van toepassing. Het virus discrimineert immers niet. Misschien kunnen moskeeën of anders gebedshuizen en ook buurthuizen èn de media waar zij naar kijken een rol spelen om hen te bereiken met de relevante kennis van wat er speelt. Het virus wijst ons namelijk op het feit dat wij allemaal één zijn. Huidskleur, geloof, geaardheid en politieke overtuiging het maakt allemaal niet uit. Wij zijn allemaal één, verbonden met elkaar.