4 verschillen tussen sociologie en antropologie

Sociologie en antropologie zijn beide sociale studies die het menselijk gedrag onderzoeken. Toch zijn er duidelijke verschillen die bepalen hoe je de verkregen kennis inzet in je werk en je de wereld op een andere manier laat zien. Wij geven hier de 4 verschillen tussen antropologie en sociologie.

1. Zij versus wij
Antropologie bestudeert van oorsprong mensen die niet tot ‘onze’ kring behoren. Sociologen kijken juist naar ‘onze’ kring en niet naar hen die daarbuiten vallen. Dit is tegenwoordig steeds meer aan het verschuiven, waarbij de antropologen zich meer richten op het grotere plaatje en sociologen meer aandacht geven aan de statistische cijfers.

2. Cultuur versus samenleving
Antropologie onderzoekt de cultuur van een groep. Bijvoorbeeld mensen die voor ons (Westerlingen) een vreemde stam vormen of de Marokkaanse gemeenschappen in de verschillende steden.
Sociologie onderzoekt de groepen binnen onze samenleving, specifiek de moderne Westerse maatschappij. Een socioloog bekijkt de wereld van tegenstellingen: armoede en rijkdom, het dorp tegenover de stad, collega’s versus buren. Sociologie gaat over de interactie van mensen onderling.

3. Breed versus gefocust
De antropoloog kijkt heel breed naar de mens. Geschiedenis, evolutie, taal, cultuur en de samenleving als geheel wordt meegenomen. Ook komen vakgebieden als psychologie sociologie, biologie en archeologie aan bod.
De socioloog gaat meer in op de sociale problemen, hoe functioneren groepen en waarom op deze specifieke manier?

4. Structuren of handelingen
Typische onderwerpen die in de antropologie worden behandeld zijn de menselijke evolutie, cross-culturele onderwerpen, rituelen, mythen en linguïstiek. Vooral het menselijk handelen staat hierin centraal.
Bij sociologie zijn veel voorkomende onderwerpen sociale problematiek, criminologie, ras, gender, stedelijke gemeenschappen en ouderdom. De socioloog kijkt naar de structuren en de gevolgen.

Start een cursus
Wil jij ook meer weten over onze wereld, de mens, cultuur en onze samenleving? Schrijf je dan in voor de cursus antropologie basis.

Twijfel jij nog wat dit voor jou kan doen? Lees dan onze blogpost: Wat kun je met sociologie en antropologie?