leven, werken en wonen in de wereld van nu naar morgen
Kritische belichting Indië onderzoek toont belang antropologie aan.

Op 17 april 2019 publiceerde de Groene Amsterdam het artikel 'Heeft een gedicht niet ook gewicht?' , geschreven door Niels Mathijssen. Een reflectie op het op dat moment lopende onderzoek naar het Nederlandse handelen tussen 1945 en 1950. Mathijssen zet helder uiteen waarom historici hun twijfels hebben bij dit onderzoek. Het artikel is een pleidooi oor verdieping in de ander.

Het artikel gaat dieper in op de aanleiding, de opdrachtformulering en de uitvoering van het onderzoek dat gericht is op het Nederlandse militaire optreden in de periode 1945 - 1950 in Indonesië. Deze uiteenzetting toont aan dat op alle fronten weinig is nagedacht over culturele verschillen binnen Nederland en Indonesië. Zowel op het gebied van archivering, het vinden van bronnen, het gebruik van bronnen als in de haalbaarheid van het vinden van antwoorden op de onderzoeksvragen. Bovenal heeft de Nederlandse overheid en de uitvoerende onderzoeksleiding weinig oog voor de andere kant van het verhaal en andere zienswijzen.

Voor ons geeft dit artikel inzicht in een schoolvoorbeeld waarin betrokken partijen zich niet verdiepen in de ander. En in dit geval wijst Mathijssen heel gericht op de aanwezige misvattingen die daardoor zijn ontstaan, waaronder onbegrip voor het gebruik van specifieke bronnen, onderwaardering van tegengeluid, loskoppeling tussen de twee onderzoeksgroepen en onderkenning van resultaten van de andere groep. En misschien wel het meest cruciale deel, de Nederlandse zijde heeft geen oog gehad voor de gevoeligheden aan de Indonesische zijde. Hierdoor was vooraf niet bedacht dat de onderzoekers weinig tot geen toegang kregen tot archieven, het land en de mensen zelf. Juist de waarde van de Indonesische onderzoekers is in deze situatie erg hoog, terwijl dat in de praktijk wordt onderschat.

Onze conclusie: wat een korte introductie in de antropologie al niet had kunnen betekenen in de beginfase van dit onderzoek. Inzicht in een andere cultuur, bredere kijk op een specifiek vraagstuk en óók inzicht in onze eigen cultuur en aannames. Want dat is een belangrijk gegeven als je werkt in een veld met verschillende culturen: beide partijen hebben voor aannames en vooroordelen die een eerlijk oordeel in de weg kunnen staan.

Meer weten over de cursussen antropologie? klik hier

 

 

Over de Samenlevingsacademie

Wij vinden het belangrijk dat we samenbouwen aan een betere wereld. Waar mensen gelukkiger met elkaar samenleven en samenwerken. Waar iedereen elkaar beter begrijpt, elkaar met respect behandelt en bouwt aan een constructieve samenleving. Dit proces begint met kennis, bewustwording en inzicht hoe wij denken, voelen, handelen en samenleven.

Dat doen wij door activiteiten te organiseren voor mensen die leven met, werken met of voor, of hulp bieden aan anderen, door hen meer handvatten te geven in de vorm van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van mens, maatschappij en samenleving.

Contactinformatie

Samenlevingsacademie
Van Heemskercklaan 38, 3941 WG Doorn
0343-70 10 46
WhatsApp: Stel jouw vraag via WhatApp
info@samenlevingsacademie.nl
 
De Samenlevingsacademie is onderdeel van het KaperGerlings Instituut. Bank, KvK en BTW vallen onder het instituut:
Bank NL94.TRIO.0391.1719.92
BTW  NL856142049B01
KvK: 65512154

Algemene voorwaarden en privacy en cookiebeleid

Abonneer op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte.
Je kunt je altijd weer afmelden.

KaperGerlings Instituut

De Samenlevingsacademie is onderdeel van het KaperGerlings Instituut voor kennis, groei en ontwikkeling. Het instituut is erop gericht om mensen samen te brengen die een fascinatie hebben voor de mensen en wereld om ons heen.